top of page

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u (de gebruiker) ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Als gebruiker van de site stemt u ermee in om niet: 

 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons. 

 2. Ongeoorloofd gebruik maken van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mail te verzenden, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 3. Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site. 

 4. Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen. 

 5. Omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de inhoud die daarin is opgenomen._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

 6. Deelnemen aan ongeautoriseerde framing van of linken naar de site. 

 7. Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.

 8. Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen. 

 9. Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. 

 10. Poging om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken. 

 11. Informatie verkregen van de Site gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen. 

 12. Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en/of de inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen. 

 13. Poging om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site of enig deel van de Site te voorkomen of te beperken. 

 14. Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u. 

 15. De software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code. 

 16. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving. 

 17. Doe een aankoop of ga naar deze site, tenzij u minstens 13 jaar oud bent. Het is personen jonger dan 13 jaar niet toegestaan de site te gebruiken of zich erop te registreren. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Servicevoorwaarden laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de Site gebruikt.

Door gebruikers gegenereerde bijdragen:

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of uitzending van inhoud en materialen naar ons of op de Site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, berichten, suggesties, persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen")._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site. Geen van de bijdragen die u verzendt, mag zonder uw toestemming worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd door een andere gebruiker, de host van de website of een derde partij. 

Vrijwaring

Inhoud

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor uw algemene opleiding en informatie. Deze website biedt geen klinische therapie, diagnose van geestelijke gezondheid, advies over geestelijke gezondheid, medisch advies, bedrijfscoaching, bedrijfsadvies of enig ander professioneel advies.

France Papillon biedt geen garantie of garantie dat de informatie op deze site juist of volledig is. De informatie op deze site kan fouten bevatten. France Papillon wijst elke aansprakelijkheid voor dergelijke fouten af, voor zover toegestaan door de wet.

Uw gebruik van de inhoud op deze site is op eigen risico. France Papillon garandeert geen resultaten van het gebruik van deze inhoud. Het is uw verantwoordelijkheid om uw eigen onderzoek te doen en alle klinische, professionele, medische, juridische, financiële of andere hulp te verkrijgen die u nodig heeft voor uw situatie.

Deze site bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven door France Papillon, zoals tekst, fotografie, video's, afbeeldingen en het ontwerp en de lay-out van de site. Deze materialen worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht, zoals vermeld op de hele site.

Deze site kan linken naar andere websites. Links zijn geen goedkeuring van de andere website, tenzij specifiek vermeld. France Papillon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website.

Deze site kan beoordelingen, aanbevelingen, getuigenissen of goedkeuringen van andere bedrijven, individuen, evenementen, materialen (zoals boeken), producten, diensten of websites bevatten. France Papillon zal duidelijk bekendmaken of het een partnerpercentage, gratis product, gratis service, korting of enige andere vergoeding voor een beoordeling ontvangt.

De inhoud van deze site kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Belangrijke juridische termen

Toegang tot deze website via een geautomatiseerde dienst of voor competitieve doeleinden is verboden. Elk incident van ongeoorloofde toegang tot deze site is onderworpen aan een forfaitaire schadevergoeding.

De inhoud van deze site wordt op eigen risico en zonder expliciete of impliciete garantie of voorwaarde van welke aard dan ook aangeboden. Art Chrysalide bv wijst ook alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af.

Voor zover toegestaan door de wet, zal Art Chrysalide bv onder deze overeenkomst niet aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale, incidentele, punitieve, voorbeeldige of gevolgschade, ongeacht de juridische theorie, ongeacht of het is gewaarschuwd voor dergelijke schade, en zelfs als alle andere remedies zouden mislukken.

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

Als we besluiten dit beleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen op deze pagina publiceren.

Als u vragen heeft over de voorwaarden, het cookie- of privacybeleid, kunt u deze richten aan: contact@france-papillon.com

Als we besluiten deze voorwaarden te wijzigen, zullen we de wijzigingen op deze pagina publiceren. De laatste keer dat deze voorwaarden zijn bijgewerkt, was op 27 augustus 2022.

bottom of page